Функция ConvertToURL

Преобразува системно файлово име в URL.

Синтаксис:


ConvertToURL(Filename)

Връщана стойност:

String

Параметри:

Filename: низ – име на файл.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


    systemFile$ = "c:\folder\mytext.txt"
    url$ = ConvertToURL( systemFile$ )
    print url$
    systemFileAgain$ = ConvertFromURL( url$ )
    print systemFileAgain$

Моля, подкрепете ни!