Функция LCase

Преобразува всички главни букви в низа в малки.

Виж също: функция UCase

Синтаксис:

LCase (Text As String)

Резултат:

String

Параметри:

Text: низов израз, чиято стойност да бъде преобразувана.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


Sub ExampleLUCase
Dim sVar As String
    sVar = "Las Vegas"
    Print LCase(sVar) ' Връща "лас вегас"
    Print UCase(sVar) ' Връща "ЛАС ВЕГАС"
End Sub

Моля, подкрепете ни!