Функция AscW [VBA]

Връща стойността в Уникод на първия знак от низов израз.

warning

Тази функция или константа се разрешава с оператора Option VBASupport 1, поставен преди изпълнимия програмен код в модула.


Синтаксис:


AscW (Text As String)

Резултат:

Integer

Параметри:

Text: валиден израз със стойност низ. Обработва се само първият му знак.

Използвайте функцията AscW, за да заменяте знаци със стойности от Уникод. Ако тя срещне празен низ, LibreOffice Basic докладва за грешка по време на изпълнение. Връщаните стойности са между 0 и 65535.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


Sub ExampleAscW
 Print AscW("A") ' връща 65
 Print AscW("Ω") ' връща 937
 Print AscW("Αθήνα") ' връща 913, взема се предвид само първият знак (алфа)
End Sub

Моля, подкрепете ни!