Оператор Option VBASupport

Указва, че LibreOffice Basic ще поддържа оператори, функции и обекти на VBA.

Икона Бележка

Поддръжката на VBA не е завършена, но покрива голяма част от разпространените случаи на употреба.


warning

Този оператор трябва да бъде поставен в модул преди изпълнимия програмен код.


warning

Когато е включена поддръжката за VBA, аргументите и резултатите на функциите на LibreOffice Basic са същите като на съответствията им от VBA. Когато поддръжката е изключена, функциите на LibreOffice Basic може да приемат аргументи и да връщат стойности, различни от тези на съответните функции във VBA.


Синтаксис:

Option VBASupport {1|0}

Параметри:

1: Разрешаване поддръжката на VBA в LibreOffice

0: Забраняване поддръжката на VBA

Пример:


Option VBASupport 1
Sub ExampleVBA
    Dim sVar As Single
    sVar = Worksheets("Sheet1").Range("A1")
    Print sVar
End Sub

Моля, подкрепете ни!