Оператор Option Explicit

Указва, че всяка променлива в кода на програмата трябва да е явно обявена с оператора Dim.

Синтаксис:

Option Explicit

Параметри:

warning

Този оператор трябва да бъде поставен в модул преди изпълнимия програмен код.


Пример:


Option Explicit
Sub ExampleExplicit
Dim sVar As String
    sVar = "Las Vegas"
    For i% = 1 To 10 ' Тук възниква грешка при изпълнение
        Rem
    Next i%
End Sub

Моля, подкрепете ни!