Оператор GoTo

Продължава изпълнението на програма в процедура или функция от реда, указан чрез етикет.

Синтаксис:

виж Параметри

Параметри:


  Sub/Function
  операторен блок
   Етикет1
  Етикет2:
  операторен блок
  Exit Sub
  Етикет1:
  операторен блок
  GoTo Етикет2
  End Sub/Function

Чрез оператора GoTo можете да укажете на LibreOffice Basic да продължи изпълнението на програмата на друго място в текущата процедура. Позицията трябва да е обозначена с етикет. За да зададете етикет, напишете име и го завършете с двоеточие (":").

Икона Внимание

Чрез оператора GoTo не можете да осъществите преход навън от процедура или функция.


Пример:

виж Параметри

Моля, подкрепете ни!