Функция CDateFromUnoDate

Преобразува структура от тип com.sun.star.util.Date на UNO до стойност от тип Date.

Синтаксис:


CDateFromUnoDate(aDate)

Връщана стойност:

Дата

Параметри:

aDate: стойност от тип Date за преобразуване

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


Sub ExampleCDateFromUnoDate
    MsgBox(CDateFromUnoDate(aDatabaseRow.getDate(3)))
    MsgBox(CDateFromUnoDate(aDateControl.Date))
End Sub

Моля, подкрепете ни!