Функция CDateToIso

Връща дата във формата на ISO без разделители (YYYYMMDD) по зададено серийно число на дата, генерирано от функцията DateSerial, DateValue или CDateFromIso.

Годината се състои от поне четири цифри, с водещи нули, ако абсолютната стойност е под 1000, може да бъде отрицателна с водещ минус, ако подадената дата е преди новата ера, и може да има повече от четири цифри, ако абсолютната стойност е над 9999. Върнатият форматиран низ може да е в диапазона от "-327680101" до "327671231".

Икона Бележка

Годините преди 100 и след 9999 се поддържат от LibreOffice 5.4 нататък.


Синтаксис:


CDateToIso(Number)

Връщана стойност:

String

Параметри:

Number: целочислена стойност – серийно число на дата.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


Sub ExampleCDateToIso
    MsgBox "" & CDateToIso(Now) , 64, "Дата по ISO"
End Sub

Моля, подкрепете ни!