Функция WeekDay

Приема серийно число, генерирано от функцията DateSerial или DateValue и връща число, съответстващо на деня от седмицата.

Синтаксис:


WeekDay (Number)

Връщана стойност:

Integer

Параметри:

Number: числов израз – серийно число на дата, за която искате да бъде изчислен денят от седмицата (1-7).

Следващият пример определя деня от седмицата чрез функцията WeekDay според въведена от вас дата.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


Sub ExampleWeekDay
Dim sDay As String
' Връща и показва деня от седмицата
  Select Case WeekDay( Now )
    Case 1
      sDay="Неделя"
    Case 2
      sDay="Понеделник"
    Case 3
      sDay="Вторник"
    Case 4
      sDay="Сряда"
    Case 5
      sDay="Четвъртък"
    Case 6
      sDay="Петък"
    Case 7
      sDay="Събота"
  End Select
  MsgBox "" + sDay, 64, "Днес е"
End Sub

Моля, подкрепете ни!