Функция Seek

Връща позицията за следващото записване или четене във файл, отворен с оператора Open.

За файлове с произволен достъп функцията Seek връща номера на следващия запис, който ще бъде прочетен.

За всички други файлове функцията връща позицията на байта, с който ще бъде извършена следващата операция.

Виж също: Open, Seek.

Синтаксис:


Seek (FileNumber)

Връщана стойност:

Long

Параметри:

FileNumber: номерът на канал за данни, използван в оператора Open.

Моля, подкрепете ни!