Импортиране на диалогов прозорец

Показва диалогов прозорец „Отваряне“ за импортиране на файл с диалогов прозорец на BASIC.

Ако името на импортирания диалогов прозорец вече присъства в библиотеката, ще получите възможност за избор дали той да бъде преименуван със следващото свободно „автоматично“ име, както при създаване на нов, или съществуващият диалогов прозорец да бъде заместен с импортирания. Ако изберете „Отказ“, диалоговият прозорец няма да бъде импортиран.

Диалоговите прозорци могат да съдържат данни за локализация. При импортиране може да възникне несъответствие в състоянието на локализацията им.

Ако библиотеката съдържа повече езици от импортирания диалогов прозорец, или ако той изобщо не е локализиран, допълнителните езици ще бъдат добавени към него без предупреждение, като се използват низовете от подразбирания му локал.

Ако импортираният диалогов прозорец съдържа повече езици от библиотеката или ако тя изобщо не е локализирана, ще видите прозорец за съобщение с бутони „Добавяне“, „Пропускане“ и „Отказ“.

Икона

Импортиране на диалогов прозорец

Моля, подкрепете ни!