Стъпка през процедура

Стартира макроса и го спира след следващата процедура.

Можете да използвате тази команда заедно с командата Наблюдение, за да отстранявате грешки.

Икона

Стъпка през процедура

Моля, подкрепете ни!