Интегрирана развойна среда – общ преглед

Лента Макрос в развойната среда предлага икони за редактиране и изпитване на програми.

В прозореца на редактора, точно под лентата „Макрос“, можете да редактирате програмния код на Basic. Колоната отляво служи за поставяне точки на прекъсване в програмния код.

Прозорецът Следене се намира вляво под редактора и показва съдържанието на променливи и масиви при постъпково изпълнение на програмата.

Прозорецът Извиквания вдясно предлага информация за стека на обръщенията към процедури и функции по време на изпълнение на програма.

Моля, подкрепете ни!