Макрос

Отваря диалоговия прозорец Макрос, в който можете да създавате, редактирате, организирате и стартирате макроси на LibreOffice Basic.

Име на макрос

Показва името на избрания макрос. За да създадете или преименувате макрос, въведете име тук.

Макрос от/Записване на макрос в

Изброява библиотеките и модулите, в които можете да отваряте или записвате макроси. За да запишете макрос с определен документ, отворете документа, след което отворете този диалогов прозорец.

Стартиране / Съхраняване

Стартира или съхранява текущия макрос.

Приписване

Отваря диалоговия прозорец Персонализация, в който можете да можете да припишете избрания макрос на команда от меню, лента с инструменти или събитие.

Редактиране

Стартира редактора на LibreOffice Basic и отваря избрания макрос за редактиране.

Нов/Изтриване

Създава нов макрос или изтрива избрания.

За да създадете нов макрос, изберете модула "Standard" в списъка Макрос от, след което щракнете върху Нов.

За да изтриете макрос, изберете го и щракнете върху Изтриване.

Организатор

Отваря диалоговия прозорец Управление на макроси, в който можете да добавяте, редактирате и изтривате съществуващи модули с макроси, диалогови прозорци и библиотеки.

Модул/Диалогов прозорец

Изброява съществуващите макроси и диалогови прозорци.

Можете да плъзгате и пускате модул или диалогов прозорец между библиотеките.

За да копирате диалогов прозорец или модул, задръжте клавиша , докато плъзгате и пускате.

Редактиране

Отваря за редактиране избрания макрос или диалогов прозорец.

Нов

Създава нов модул.

Създава нов диалогов прозорец.

Раздел „Библиотеки“

Служи за управление на библиотеките с макроси.

Местоположение

Изберете местоположението, съдържащо библиотеките от макроси, които желаете да организирате.

Библиотека

Изброява библиотеките от макроси на избраното местоположение.

Редактиране

Отваря редактора на LibreOffice Basic, за да можете да променяте избраната библиотека.

Парола

Приписва или променя паролата на избраната библиотека. Библиотеките от модула "Standard" не могат да имат парола.

Нов

Създава нова библиотека.

Име

Въведете име за нов модул, диалогов прозорец или библиотека.

Добавяне

Намерете библиотеката на LibreOffice Basic, която желаете да добавите в текущия списък, и щракнете върху Отваряне.

Моля, подкрепете ни!