Отваряне на диалогов прозорец с Basic

В прозореца на LibreOffice BASIC за създаден от вас диалог напуснете редактора на диалози, като щракнете върху етикета с името на модула, на който е приписан диалоговият прозорец. Етикетът с името е в долния край на прозореца.

Въведете следния код за подпрограма с име Dialog1Show. В този пример името на създадения от вас диалогов прозорец е „Dialog1“:


Sub Dialog1Show
  With GlobalScope.BasicLibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.ModuleControls.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  oDialog1.Execute()
End Sub

Без използване на „LoadDialog“ можете да извикате кода както следва:


Sub Dialog1Show
  DialogLibraries.LoadLibrary("Standard")
  oDialog1 = CreateUnoDialog( DialogLibraries.Standard.Dialog1 )
  oDialog1.Execute()
End Sub

При изпълняване на този код се отваря „Dialog1“. За да затворите диалоговия прозорец, натиснете бутона за затваряне (x) в заглавната му лента.

Моля, подкрепете ни!