Sayılar / Biçemler

Specify the formatting options for the selected cell(s).

Bu komuta erişmek...

Open context menu for a column header in an open database table - choose Column Format - Format tab.

Choose Format - Axis - Y Axis - Numbers tab (Chart Documents).

Also as Number Format dialog for tables and fields in text documents: Choose Format - Number Format, or choose Insert - Field - More Fields - Variables tab and select Additional formats in the Format list.


Sınıf

Select a category from the list, and then select a formatting style in the Format box.

Biçim

Seçili bir ya da daha çok hücrenin içeriğinin nasıl görüntülenmesini istediğinizi seçin. Seçtiğiniz seçeneğin kodu, Biçim Kodu alanında görüntülenir.

Para birimi kategorisi liste kutuları

Bir para birimi seçin ve sonra Biçim listesinde biçimlendirme seçeneklerini görmek için kaydırın.

Not Simgesi

Para birimlerinin biçim kodu [$xxx-nnn] formunu kullanır; burada xxx, para birimi simgesi, nnn de ülke kodudur. EUR (Euro) gibi özel bankacılık simgeleri, ülke kodu gerektirmez. Para birimi biçimi Dil alanında seçtiğiniz dile bağımlı değildir.


Dil

Specifies the language setting for the selected . With the language set to Automatic, LibreOffice automatically applies the number formats associated with the system default language. Select any language to fix the settings for the selected .

Dil ayarları, metin, farklı bir varsayılan dil ayarı kullanan bir işletim sisteminde açıldığında bile tarih ve para birimi biçimlerinin hatta ondalık ve binlik ayraçların korunmasını sağlar.

Kaynak biçimi

Çizelgelerde bulunan veri için kaynak hücrelerdeki aynı sayı biçimini kullanır.

Seçenekler

Seçilmiş biçim için seçenekleri belirler.

Ondalık haneler

Görüntülenmesini istediğiniz ondalık hane sayısını girin.

Payda konumları

Kesir biçimi ile, görüntülemek istediğiniz payda için kaç yer görüntülenmesini istediğinizi girin.

Virgül öncesi sıfır sayısı

Virgülden önce görüntülenmesini istediğiniz sıfırların sayısını girin.

Negatif sayılar kırmızı

Changes the font color of negative numbers to red.

Binlik ayracı

Binler basamaklarının arasına bir ayırıcı ekler. Kullanılan ayırıcının türü dil ayarlarınıza bağlıdır.

Mühendislik yazımı

With scientific format, Engineering notation ensures that exponent is a multiple of 3.

Biçim kodu

Seçili biçime ilişkin sayı biçimi kodunu görüntüler. Özel bir biçim de girebilirsiniz. Aşağıdaki seçenekler yalnızca kullanıcı tanımlı sayı biçimlerinde kullanılabilir.

Ekle

Girdiğiniz sayı biçimi kodunu kullanıcı tanımlı kategorisine ekler.

Sil

Seçilmiş sayı biçimini siler. Değişiklikler, LibreOffice yeniden başlatıldıktan sonra etkinleşir.

Yorumu Düzenle

Seçili sayı biçimine açıklama ekler.

İsim satırı

Seçilmiş sayı biçimi için bir açıklama girin, ve sonra metin kutusu dışına tıklayın.

Önizleme Alanı

Geçerli seçimin önizlemesini gösterir.

Please support us!