Metni Sayılara Dönüştürmek

Kesin bir dönüşüm mümkün ise Calc hücrelerin içindeki metinleri karşılık gelen sayısal değerlere dönüştürür. Dönüşüm mümkün değilse Calc #VALUE! hatasını döndürür.

Kuvvet içerenler dahil sadece tam sayılar ve ISO 8601 tarihleri ve saatleri genişletilmiş formatları dönüştürülürler. Diğer her şey, basamaklı sayılar veya ISO 8601 haricindeki tarihler dönüştürülmezler. Baştaki ve sondaki boşluklar göz ardı edilirler.

Aşağıdaki ISO 8601 biçimleri dönüştürülür:

Tarihin yüzyılları gösteren ilk iki YY'si ihmal edilemez. T ayracı yerine bir boşluk karakteri kullanılabilir.

Bir tarih belirtilmişse bu geçerli bir Gregoryan takvim tarihi olmalıdır. Bu durumda saat 00:00 ile 23:59:59.99999... arasında olmalıdır.

Sadece zaman verilmişse, saat kısmı 24'ten daha fazla olabilir ama dakika ve saniye kısımları için en büyük değer 59'dur.

Dönüşüm sadece =A1+A2 veya ="1E2"+1 gibi tekil değişkenler için yapılır. Hücre aalığı değişkenleri etkilenmezler bu nedenle eğer bir veya daha fazla hücre dönüştürülebilir karakter dizisi içeriyorsa SUM(A1:A2) ile A1+A2 farklıdır.

Formül içindeki karakter dizileri de dönüştürülürler, örneğin ="1999-11-22"+42 ifadesi 1999 yılının Kasım ayından 42 gün sonrasını döndürür. Formül içindeki yerelleştirilmiş tarih ifadeleri hata döndürür. Örneğin; "11/22/1999" veya "22.11.1999" ifadeleri otomatik dönüşüm için kullanılamazlar.

Örnekler

A1 hücresine '1e2 metnini girin (100 sayısına dönüştürülecektir)

A2 hücresine =A1+1 yazın (sonuç 101 olacaktır).

Please support us!