Sayfa Biçemi

Belgenizdeki bütün sayfalar için bir görünüm belirleyebileceğiniz bir iletişim penceresi açar.

Bu komuta erişmek...

Choose Format - Page.


Yönet

Seçilen biçem için seçenekleri ayarla.

Sayfa

Tek ya da çok sayfalı belgeler için numaralandırma ve kağıt biçimininyanı sıra sayfa yerleşimi de tanımlamanıza izin verir.

Kenarlıklar

Writer ve Calc'ta Seçilmiş nesneler için kenarlık seçeneklerini ayarlar.

Arkaplan

Arkaplan rengi veya grafik ayarlayın.

Üst Bilgi

Mevcut sayfa biçemine bir başlık ekler. Başlık sayfanın üst kenarında metin veya grafikler ekleyebileceğiniz bir alandır.

Alt bilgi

Mevcut sayfa biçemine bir alt bilgi ekler. Alt bilgi sayfanın alt kenarında metin veya grafikler ekleyebileceğiniz bir alandır.

Sayfa

Şu anki sayfa biçemiyle bastırılan tüm sayfalarda yazdırılacak öğeleri belirleyebilirsiniz. Ek olarak yazdırma sırası, sayfa ölçeği ve ilk sayfa numarasını düzenleyebilirsiniz.

Başa Al

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened. A confirmation query does not appear when you close the dialog.

Please support us!