Hex Fonksiyonu

Bi sayının onaltılık tabandaki değerini gösteren bir karakter dizisi döndürür.

Sözdizimi:


Hex (Number)

Dönen değer:

Dizi

Parametreler:

Sayı: Onaltılık sayıya dönüştürmek istediğiniz herhangi sayısal ifadedir.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleHex
REM, $[officename] Calc içinde TemelFormülleri kullanır.
Dim a2, b2, c2 As String
  a2 = "&H3E8"
  b2 = Hex2Int(a2)
  MsgBox b2
  c2 = Int2Hex(b2)
  MsgBox c2
End Sub
 
Function Hex2Int( sHex As String ) As Long
REM onaltılık bir değerden bir Uzun Tamsayı döndürür.
  Hex2Int = clng( sHex )
End Function
 
Function Int2Hex( iLong As Long) As String
REM Tamsayı içinde bir onaltılık değer hesaplar.
  Int2Hex = "&H" & Hex( iLong )
End Function

Please support us!