कच

चयन गरिएको पाठमा कच गर्दछ वा कच हटाउँछ ।

यदि कर्सर एउटा शब्दमा छैन भने, तपाईँले प्रविष्टि गर्ने नयाँ पाठ कच गरिन्छ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Open context menu - choose Style - Underline.

प्रतिमा

कच


Please support us!