Navegación

Se fai clic nesta icona do Navegador ou na parte inferior dereita da xanela do documento, aparece unha barra de ferramentas que permite escoller entre os destinos existentes dentro dun documento. Pode entón usar as frechas cara arriba e abaixo para colocar o cursor de texto no documento sobre o destino anterior ou seguinte.

Prema no botón anterior para ir á páxina ou obxecto anterior.

Prema no botón de embaixo para desprazarse á páxina ou obxecto seguinte.

Sen seleccionar ningunha outra entrada, as frechas saltan por defecto á páxina anterior ou seguinte do documento. Son negras cando se exploran páxinas e azuis cando se salta a outros obxectos.

As entradas correspóndense en gran parte aos do Navegador caixa de selección. Tamén pode seleccionar outros destinos de salto. Un exemplo son os recordatorios que poden ser definidos co Definir aviso icona no Explorador. Pode seleccionar un obxecto de entre as seguintes opcións no Navegación barra de ferramentas: táboa, marco de texto, gráficos, obxecto OLE, páxina, cabeceiras, recordatorio, obxecto de debuxo, campo de control, sección, marcador, selección, nota, nota, entrada de índice, fórmula de táboa, fórmula incorrecta mesa.

A opción Fórmula de táboa permite tanto saltar a todas as fórmulas da táboa do documento como só ás incorrectas. A opción Fórmula de táboa incorrecta só permite só saltar a aquelas que producen erros.

Utilización da barra de ferramentas Navegación

Abre o Navegación barra de ferramentas premendo na icona situada na barra de desprazamento vertical. Pode romper a barra de ferramentas para lonxe do lugar arrastrando e organiza-lo na pantalla.

Prema na icona do tipo de obxectos que quere percorrer. A continuación, prema nun dos botóns «Obxecto anterior» ou «Obxecto seguinte» con forma de frecha. Os nomes destes botóns indican o tipo de obxecto que seleccionou. O cursor de texto sitúase en calquera obxecto que seleccionase.

Icona Suxestión

Pode configurar LibreOffice de acordo coas súas preferencias específicas para navegar nun documento. Para iso, seleccione Ferramentas - Personalizar. As varias mesas de adaptación menús, entrada de teclado ou barras de ferramentas conteñen varias funcións para navegación no documento baixo o " Navegar "área. Desta forma, pode ir para as marcas de índice no documento co "Para Seguinte/Anterior Índice de etiqueta " funcións.


Repetir busca

Co Busca Repita icona no Navegación barra de ferramentas que pode repetir unha investigación que comezou coa caixa de diálogo Buscar e substituír. Para facelo, fai clic na icona. Os botóns de frecha azul sobre a barra de desprazamento vertical, agora asumir as funcións Continuar busca cara adiante e Continuar busca cara atrás. Se fai clic agora unha das superficies de frecha, a procura será continuado ao termo ingresaran na procura e diálogo Substituir.

Axúdenos, por favor!