Inserir

Icona

Inserir

Abra a barra de ferramentas Inserir, onde pode engadir obxectos, incluídas gráficas, follas de cálculo e imaxes ao documento.

Diapositiva

Inserts a slide after the currently selected slide.

Icona

Nova diapositiva

Marco flotante

D'oh! You found a bug (text/shared/01/04160500.xhp#frameeinfuegentext not found).

Icona

Marco flotante

Ficheiro

Insire un ficheiro na diapositiva activa. Pódense inserir ficheiros de LibreOffice Draw ou Impress, ou texto dun documento HTML ou dun ficheiro de texto.

Icona

Ficheiro

Folla de cálculo

Inserts a new table into the current slide or page.

Icona

Folla de cálculo

Do ficheiro

Inserts an image into the current document .

Icona

Imaxe

Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

Son ou vídeo


Fórmula

Inserts a formula into the current document.

Icona

Fórmula

Gráfica

Icona

Gráfica

Obxecto OLE

Inserts an OLE object into the current document. The OLE object is inserted as a link or an embedded object.

Icona

Obxecto OLE

Precisamos da súa axuda!