Máis Controis

A barra de ferramentas Máis controis abre cando preme na icona Máis controis da barra de ferramentasControis de formulario.

Botón xiratorio

Icona

Crea un botón xiratorio.

Engadindo un botón xiratorio a unha folla de cálculo de Calc, poderá usar a lapela Datos para crear unha ligazón de duplo sentido entre o botón xiratorio e unha cela. Desa forma, ao cambiar o contido dun, actualízase o contido do outro.

Barra de desprazamento

Icona

Crea unha barra de desprazamento.

Pódense especificar as seguintes propiedades das barras de desprazamento:

Nome da interface de usuario

Semántica

Valor mínimo de desprazamento

Especifica a altura ou a largura mínima da barra de desprazamento.

Valor máximo de desprazamento

Especifica a altura ou a largura máxima da barra de desprazamento.

Valor predefinido de desprazamento

Especifica o valor predefinido da barra de desprazamento, o cal se usa ao restabelecer o formulario.

Orientación

Especifica a orientación, horizontal ou vertical, da barra de desprazamento.

Desprazamento mínimo

Especifica a distancia mínima que se despraza a barra, por exemplo, ao premer nunha frecha.

Desprazamento máximo

Especifica a distancia máxima que se despraza a barra, por exemplo, ao premer entre unha frecha e o cursor da barra de desprazamento.

Atraso

Especifica o atraso en milisegundos entre os eventos repetidos da barra de desprazamento, por exemplo, a demora que se produce ao premer nunha das frechas da barra de desprazamento e manter o botón do rato premido.

Cor de símbolo

Especifica a cor das frechas da barra de desprazamento.

Tamaño visíbel

Specifies the size of the scrollbar thumb in "value units". For example, a value of ("Scroll value max." minus "Scroll value min.") / 2 results in a scrollbar thumb that occupies half of the scrollbar.

To make the width of the scrollbar equal to the height of the scrollbar, set the Visible Size to zero.


In a Calc spreadsheet, you can use the Data tab page to create a two-way link between a scrollbar and a cell.

Botón de imaxe

Icona

Crea un botón que se mostra como imaxe. Á parte da representación gráfica, o botón de imaxe ten as mesmas propiedades que un botón "normal".

Control de imaxe

Icona

Crea un control de imaxe. Só pode usarse para engadir imaxes dunha base de datos. Prema dúas veces nun destes controis para abrir a caixa de diálogo Inserir imaxe, onde pode inserir a imaxe. Tamén hai un menú de contexto (non dispoñíbel en modo deseño) que contén ordes para inserir e eliminar imaxes.

Pódense mostrar imaxes de base de datos nos formularios e inserir novas imaxes nas bases de datos sempre que o control de imaxe non estea protexido contra escrita. O control debe facer referencia a un campo de base de datos do mesmo tipo que a imaxe. Introduza o campo de datos na xanela de propiedades da lapela Datos.

Campo de data

Icona

Crea un campo de data. Se o formulario está ligado a unha base de datos, os valores de data poden tomarse dela.

If you assign the "Dropdown" property to the date field, the user can open a calendar to select a date under the date field. This also applies to a date field within a Table Control field.

Icona Suxestión

Os usuarios poden editar os campos de data con facilidade usando as frechas cara a arriba e cara a abaixo do teclado. Dependendo da posición do cursor, as frechas permiten aumentar ou diminuír o día, o mes ou o ano.


Observacións específicas sobre campos de data.

Campo horario

Icona

Crea un campo de hora. Se o formulario está ligado a unha base de datos, os valores de hora poden tomarse dela.

Icona Suxestión

Os usuarios poden editar os campos de data con facilidade usando as frechas cara a arriba e cara a abaixo do teclado. Dependendo da posición do cursor, as frechas permiten aumentar ou diminuír o día, o mes ou o ano.


Selección de ficheiros

Icona

Crea un botón que permite seleccionar ficheiros.

Campo numérico

Icona

Crea un campo numérico. Se o formulario está ligado a unha base de datos, os valores numéricos poden tomarse dela.

Campo monetario

Icona

Crea un campo monetario. Se o formulario está ligado a unha base de datos, o contido do campo monetario pode tomarse dela.

Campo de patrón

Icona

Crea un campo de patrón. Os campos de patrón consisten nunha máscara de edición e nunha máscara literal. A de edición determina os datos que poden introducirse e a literal o contido do campo de patrón ao cargar o formulario.

Icona Nota

Teña en conta que os campos de patrón non se exportan a formato HTML.


Caixa de grupo

Icona

Creates a frame to visually group several controls. Group boxes allow you to group option buttons in a frame.

If you insert a group frame into the document, the Group Element Wizard starts, which allows you to easily create an option group.

Note: When you drag a group box over already existing controls and then want to select a control, you have to first open the context menu of the group box and choose Arrange - Send to Back. Then select the control while pressing .

Icona Nota

Group boxes are used only for a visual effect. A functional grouping of option fields can be made through the name definition: under the Name properties of all option fields, enter the same name in order to group them.


Control de táboa

Icona

Creates a table control to display a database table. If you create a new table control, the Table Element Wizard appears.

Información especial sobre controis de táboas.

Barra de navegación

Icona

Creates a Navigation bar.

The Navigation bar allows you to move through the records of a database or a database form. The controls on this Navigation bar work the same way as the controls on the default Navigation bar in LibreOffice.

Precisamos da súa axuda!