Desagrupar

. divide o grupo seleccionado en obxectos individuais

Para acceder a esta orde...

Escolla Formato - Agrupar - Desagrupar (documentos de texto, follas de cálculo).

Choose Shape - Group - Ungroup (drawing documents).

Abra o menú de contexto - escolla Desagrupar.

Icona

Desagrupar


Para descompor os grupos aniñados dentro doutro cómpre repetir esta orde en cada subgrupo.

Precisamos da súa axuda!