Agrupar

Grupos dos obxectos seleccionados, de xeito que poden ser movidos como un único obxecto .

Para acceder a esta orde...

Escolla Formato - Agrupar - Agrupar (documentos de texto, follas de cálculo).

Choose Shape - Group - Group (drawing documents).

Abra o menú de contexto - escolla Agrupar - Agrupar (obxectos de formulario).

Icona

Agrupar


As propiedades dos obxectos individuais mantéñense mesmo despois de agrupar os obxectos. Os grupos pódense aniñar, isto é, pode haber grupos dentro doutros grupos.

Axúdenos, por favor!