Enviar para atrás

Move o obxecto seleccionado cara á parte inferior da orde de empillado, de xeito que quede atrás dos outros obxectos

Para acceder a esta orde...

Escolla Formato - Dispor - Enviar cara a atrás (Writer do LibreOffice, Calc do LibreOffice).

Choose Shape - Arrange - Send to Back (LibreOffice Draw).

Maiús++símbolo menos (Impress do LibreOffice Impress, Draw do LibreOffice)

Abra o menú de contexto - escolla Dispor - Enviar para atrás (Impress do LibreOffice).

Icona

Enviar para atrás


Precisamos da súa axuda!