Enviar cara a atrás

Move o obxecto seleccionado un nivel abaixo, de xeito que é máis preto da parte inferior da orde de empilhado.

Para acceder a esta orde...

Escolla Formato - Dispor - Enviar cara a atrás (Writer do LibreOffice, Calc do LibreOffice).

Choose Shape - Arrange - Send Backward (LibreOffice Draw).

+símbolo menos (Impress do LibreOffice , Draw do LibreOffice)

Abra o menú de contexto - escolla Dispor - Enviar cara a atrás (Impress do LibreOffice).

Icona

Enviar cara a atrás


Precisamos da súa axuda!