Traer cara a adiante

Move o obxecto seleccionado un nivel arriba, de xeito que é máis preto para o inicio da orde de empilhado.

Para acceder a esta orde...

Escolla Formato - Dispor - Traer cara a adiante (Writer do LibreOffice, Calc do LibreOffice).

Choose Shape - Arrange - Bring Forward (LibreOffice Draw).

+símbolo máis (Impress do LibreOffice Impress, Draw do LibreOffice)

Abra o menú de contexto - escolla Dispor - Traer cara a adiante (Impress do LibreOffice).

Icona

Traer cara a adiante


Precisamos da súa axuda!