Traer para adiante

Move o obxecto seleccionado ao comezo da orde de empilhado, de xeito que é diante de outros obxectos

Para acceder a esta orde...

Escolla Formato - Dispor - Traer para adiante (Writer do LibreOffice, Calc do LibreOffice).

Choose Shape - Arrange - Bring to Front (LibreOffice Draw).

Maiús++símbolo máis (Impress do LibreOffice Impress, Draw do LibreOffice).

Abra o menú de contexto - escolla Dispor - Traer para adiante (Impress do LibreOffice).

Icona

Traer para adiante


Precisamos da súa axuda!