Modelos

Permite organizar e editar os modelos, así como gardar o ficheiro actual como modelo.

Para acceder a esta orde...

Select File - Templates.


Gardar como modelo

Garda o documento actual como modelo.

Open Template

Abre un diálogo no que se pode seleccionar un modelo para editar.

Manage Templates

O diálogo Xestor de modelos facilita a xestión de modelos e permite iniciar documentos novos empregando modelos.

Precisamos da súa axuda!