Navegador

Activa e desactiva o Navegador. O Navegador é unha xanela acoplábel.

Para acceder a esta orde...

Choose View - Navigator.

On the Standard bar, click

Icona

Activar / Desactivar navegador


Navegador para a visión xeral de documento

Escolla Ver - Navegador para ver o Navegador.

Columna

Introduza a letra da columna. Prema Intro para recolocar o cursor de cela na columna indicada da mesma liña.

Fila

Introduza un número de fila. Prema Intro para recolocar o cursor da cela na fila indicada da mesma columna.

Intervalo de datos

Indica o intervalo de datos actual indicado pola posición do cursor de celas.

Icona

Intervalo de datos

Inicio

Move a cela para o comezo do intervalo de datas actual, que é posíbel realzar empregando o botón Intervalo de datos.

Icona

Inicio

Fin

Move a cela para a fin do intervalo de datas actual, que é posíbel realzar empregando o botón Intervalo de datos.

Icona

Fin

Alternar

Toggles the content view. Only the selected Navigator element and its subelements are displayed. Click the icon again to restore all elements for viewing.

Icona

Alternar

Contido

Permite mostrar ou agochar o contido.

Icona

Contido

Escenarios

Displays all available scenarios. Double-click a name to apply that scenario. The result is shown in the sheet. For more information, choose Tools - Scenarios.

Icona

Escenarios

Se se mostran escenarios no Navegador, premendo co botón dereito do rato nunha entrada de escenario pode acceder ás seguintes ordes:

Eliminar

Deletes the selected scenario.

Propiedades

Opens the Edit scenario dialog, where you can edit the scenario properties.

Modo arrastrar

Opens a submenu for selecting the drag mode. You decide which action is performed when dragging and dropping an object from the Navigator into a document. Depending on the mode you select, the icon indicates whether a hyperlink, link or a copy is created.

Icona

Modo arrastrar

Inserir como hiperligazón

Inserts a hyperlink when you drag-and-drop an object from the Navigator into a document. You can later click the created hyperlink to set the cursor and the view to the respective object.

Icona Nota

Se insire unha hiperligazón ligada a un documento aberto, garde o documento antes de usala.


Inserir como ligazón

Creates a link when you drag-and-drop an object from the Navigator into a document.

Inserir como copia

Generates a copy when you drag-and-drop an object from the Navigator into a document.

Obxectos

Displays all objects in your document.

Documentos

Displays the names of all open documents. To switch to another open document in the Navigator, click the document name. The status (active, inactive) of the document is shown in brackets after the name. You can switch the active document in the Window menu.

Axúdenos, por favor!