Option VBASupport Statement

Určuje, že LibreOffice Basic bude podporovat některé příkazy, funkce a objekty VBA.

Ikona poznámky

Podpora VBA není úplná, ale pokrývá značnou část běžně používaných prostředků.


warning

This statement must be added before the executable program code in a module.


warning

When VBA support is enabled, LibreOffice Basic function arguments and return values are the same as their VBA functions counterparts. When the support is disabled, LibreOffice Basic functions may accept arguments and return values different of their VBA counterparts.


Syntaxe:

Option VBASupport {1|0}

Parametry:

1: Povolí podporu VBA v LibreOffice

0: Zakáže podporu VBA

Příklad:


Option VBASupport 1
Sub ExampleVBA
    Dim sVar As Single
    sVar = Worksheets("Sheet1").Range("A1")
    Print sVar
End Sub

Prosím podpořte nás!