Вмъкване, редактиране и свързване на текстови рамки

Текстовите рамки са контейнери за текст и графика, които можете да поставяте навсякъде по страницата. Освен това чрез рамки можете да задавате оформление с няколко колони.

За да вмъкнете текстови рамки

  1. Изберете текста, който желаете да включите в рамката.

  2. Изберете Вмъкване - Рамка и натиснете бутона OK.

За да редактирате текстови рамки

За да скриете текст от разпечатката

Всяка текстова рамка в Writer може да бъде поставена в режим, който позволява разглеждането на текста на екрана, но не и отпечатването му.

  1. Изберете текстовата рамка (ще видите осем манипулатора).

  2. Изберете Форматиране - Рамка и обект - Свойства - Настройки.

  3. В областта Свойства изчистете отметката от полето Печат и натиснете бутона OK.

За да свържете текстови рамки

Можете да свържете текстови рамки в Writer, така че съдържанието им автоматично да се излива от едната в другата.

  1. Щракнете върху очертанието на една от рамките. По краищата й ще се покажат манипулатори.

  2. В лентата Рамка щракнете върху иконата Свързване на рамки Икона.

  3. Щракнете върху рамката, към която желаете да създадете връзка.

Можете да свързвате рамки само ако:

Когато изберете свързана рамка, се показва линия, която отразява връзката.

Икона Бележка

В поредица от свързани рамки възможността за авторазмер е достъпна само за последната рамка.


Моля, подкрепете ни!