Дефиниране на елементи от указател или таблица на съдържанието

За да дефинирате елементи от указател

  1. Щракнете върху дума или изберете в документа думите, които желаете да включите като елемент от указателя.

  2. Изберете Вмъкване - Съдържание и указател - Елемент от указател и направете някое от следните неща:

За да дефинирате елементи от таблица на съдържанието

Най-добрият начин да генерирате таблица на съдържанието е да приложите готовите абзацни стилове за заглавия като "Заглавие 1" върху абзаците, които желаете да включите в таблицата на съдържанието.

За да използвате абзацен стил по избор за включване в таблицата на съдържанието

  1. Изберете Инструменти - Номерация на глави и отворете раздела Номерация.

  2. Изберете абзацния стил, който желаете да включите в таблицата на съдържанието, в полето Стил на абзаца.

  3. В списъка Ниво щракнете върху нивото от йерархията, върху което желаете да приложите абзацния стил.

  4. Натиснете бутона OK. Сега можете да приложите стила върху заглавията в документа, като по този начин ги включите в таблицата на съдържанието.

Създаване на таблица на съдържанието

Обновяване, редактиране и изтриване на указатели и таблици на съдържанието

Форматиране на указател или таблица на съдържанието

Редактиране или изтриване на елементи от указателите

Създаване на азбучни указатели

Потребителски указатели

Създаване на библиография

Указатели, обхващащи няколко документа

Моля, подкрепете ни!