Контроли за формуляри

Иконата Контроли за формуляри отваря лента с инструменти, нужни за създаване на интерактивен формуляр. Чрез тази лента можете да добавяте контроли към формуляр в текстов документ, електронна таблица, презентация или документ на HTML, например бутон, който стартира макрос.

За достъп до тази команда...

Изберете Изглед - Ленти с инструменти - Контроли за формуляри.

Икона в лентата Вмъкване (може да е необходимо да разрешите иконата, която по начало е невидима):

Икона

Контроли за формуляри


Икона Бележка

В документите с формуляри на XML (XForms) се използват същите контроли.


За да създадете формуляр, отворете документ и използвайте лентата „Контроли за формуляри“, за да добавите контроли в него. Ако желаете, можете да свържете формуляра с база от данни, така че да можете да я манипулирате чрез контролите.

Формуляр, създаден в документ на HTML, може да се използва за изпращане на данни през Интернет.

Икона Бележка

LibreOffice експортира само тези свойства на формуляра, които се поддържат от използваната за експортирането версия на HTML. За да зададете версия на HTML, изберете - Зареждане/записване - Съвместимост за HTML.


За да добавите контрола в документ

  1. В лентата с инструменти Контроли за формуляри щракнете върху иконата на желаната контрола.

  2. Плъзнете курсора в документа, за да създадете контролата.

    За да създадете квадратна контрола, задръжте клавиша Shift, докато плъзгате.

Икона Съвет

За да добавите във формуляр поле от списъка с полета на таблица или заявка, плъзнете клетка върху формуляра. В текстов документ можете да добавите поле към формуляр и като плъзнете заглавие на колона. За да включите надпис за полет, задръжте клавишаите +Shift, докато плъзгате заглавие на колона.


Променяне на контрола

  1. Щракнете с десния бутон върху контролата и изберете Контрола. Ще се отвори диалогов прозорец, в който можете да задавате свойствата на контролата.

  2. За да зададете клавиш за бърз достъп до дадена контрола, поставете тилда (~) пред съответния знак в надписа ѝ.

  3. Можете да плъзгате и пускате контроли от един документ в друг. Освен това можете да ги копирате и поставяте между документите. Когато вмъкнете контрола от друг документ, LibreOffice анализира източника на данни, както и типа и свойствата на съдържанието, така че да приспособи контролата към логическата структура на документа местоназначение. Например, контрола, показваща съдържанието на адрсния бележник, ще показва същото, след като я копирате в друг документ. Можете да разглеждате тези свойства в раздела Данни на диалоговия прозорец Свойства на формуляр.

Избор

Икона

Тази икона превключва показалеца на мишката към режим на избиране или изключва този режим. Той служи за избиране на контроли в текущия формуляр.

Режим "Проектиране" - вкл./изкл.

Включва и изключва режима „Проектиране“. Тази функция служи за бързо превключване между режима „Проектиране“ и потребителския режим. Включете, за да редактирате контролите, и изключете, за да ги ползвате.

Икона

Режим „Проектиране“ - вкл./изкл.

Свойства на контролите

Отваря диалогов прозорец за редактиране свойствата на избрана контрола.

Икона

Контрола

Свойства на формуляр

В този диалогов прозорец можете да задавате – освен другите неща – източника на данни и събитията за целия формуляр.

Икона

Формуляр

Поле за отметка

Икона

Създава поле за отметка. Полетата за отметки ви позволяват да включвате или изключвате дадена функция във формуляр.

Текстово поле

Икона

Създава текстово поле. Текстовите полета представляват клетки, в които потребителят може да въвежда текст. Във формуляр текстовите полета могат да показват данни или да позволяват въвеждането на нови данни.

Форматирано поле

Икона

Създава форматирано поле. Форматираното поле е текстово поле, за което можете да задавате ограничителни стойности и формат на въвежданите и извежданите данни.

Форматираното поле има специални свойства (изберете Формат - Контрола).

Бутон

Икона

Създава бутон за натискане. Тази функция може да бъде използвана за изпълняване на команда за зададено събитие, например щракване с мишката.

Върху бутоните можете да поставяте както текст, така и графика.

Превключвател

Икона

Създава бутон за избор. Бутоните за избор позволяват на потребителя да избере една измежду няколко възможности. Бутоните за избор с една и съща функционалност имат едно и също име (свойство Име). Обикновено те са групирани чрез групираща рамка.

Списъчно поле

Икона

Създава списъчно поле. Списъчното поле позволява на потребителите да изберат елемент от списък. Ако формулярът е свързан с база от данни и връзката е активна, след вмъкването на списъчното поле в документа автоматично ще се появи помощникът за списъчно поле. Той ще ви помогне в създаването на списъчното поле.

Комбинирано поле

Икона

Създава комбинирано поле. Комбинираното поле е едноредово списъчно поле с падащ списък, от който потребителят да избере възможност. Можете да припишете на комбинираното поле свойство „само за четене“, така че потребителят да не може да въвежда други елементи освен тези от списъка. Ако формулярът е свързан с база от данни и връзката е активна, след вмъкването на списъчното поле в документа автоматично ще се появи помощникът за списъчно поле.

Поле за етикет

Икона

Създава поле за показване на текст. Тези полета служат само за показване на предварително зададен текст. В тях не може да се въвежда.

Още контроли

Отваря лентата с инструменти Още контроли.

Проектиране на формуляр

Отваря лентата с инструменти Проектиране на формуляр.

Помощници - вкл./изкл.

Икона

Включва или изключв автоматичните помощници за елементи от формуляр.

Тези помощници ви улесняват във въвеждането на свойствата на списъчни полета, таблици и други контроли.

Команди от контекстното меню

Моля, подкрепете ни!