Управление на макроси

Отваря подменю с връзки към диалоговите прозорци, в които можете да организирате макросии скриптове.

LibreOffice Basic

Отваря диалогов прозорец, в който можете да организирате макроси на LibreOffice Basic.

JavaScript

Отваря диалогов прозорец, в който можете да организирате скриптове.

Задаване на скриптове в LibreOffice

BeanShell

Отваря диалогов прозорец, в който можете да организирате скриптове.

Задаване на скриптове в LibreOffice

Моля, подкрепете ни!