Експортиране

Записва текущия документ с друго име и файлов формат на място, определено от вас.

За достъп до тази команда...

Изберете Файл - Експортиране.


Следващите раздели описват диалоговия прозорец Експортиране на LibreOffice. За да активирате диалоговите прозорци Отваряне и Записване на LibreOffice, изберете - LibreOffice - Общи, след което отметнете Диалогови прозорци на LibreOffice в областта Диалогови прозорци за отваряне/записване.

Едно ниво нагоре

D'oh! You found a bug (text/shared/01/01070000.xhp#levelup not found).

Създаване на нова директория

D'oh! You found a bug (text/shared/01/01070000.xhp#createdir not found).

D'oh! You found a bug (text/shared/01/01070000.xhp#places not found).

Област за визуализация

D'oh! You found a bug (text/shared/01/01070000.xhp#fileview not found).

Име на файл

Въведете име или път за файла. Можете да въведете и URL

Тип на файл

Изберете файловия формат за записвания документ. В областта за визуализация ще се показват само документи от избрания тип. Типовете файлове са описани в Информация относно филтрите за импортиране и експортиране.

Експортиране

Записва файла.

Моля, подкрепете ни!