Оператор Option Compatible

Option Compatible включва режима за съвместимост с VBA на компилатора на Basic на ниво модул. Функцията CompatibilityMode() управлява режима по време на изпълнение и влияе върху всичкия код, изпълняван след включване или изключване на режима.

warning

Този оператор трябва да бъде поставен в модул преди изпълнимия програмен код.


Тази настройка може да повлияе или да помогне в следните ситуации:

note

Option Compatible е задължителен, когато се създават модули на класове.


Синтаксис:

Option Compatible

Функция CompatibilityMode()

Функцията CompatibilityMode() управлява режима по време на изпълнение и влияе върху всичкия код, изпълняван след включване или изключване на режима. Option Compatible включва съвместимостта с VBA на ниво модул за компилатора на LibreOffice Basic.

warning

Използвайте тази възможност внимателно, ограничавайки я например до ситуации, свързани с конвертиране на документи.


Тази функция може да повлияе или да помогне в следните ситуации:

note

Функцията CompatibilityMode() може да е необходима, когато се налага използването на режима Option Compatible или Option VBASupport на компилатора.


Синтаксис:

CompatibilityMode(True | False)

Вижте Идентифициране на операционната система и Получаване на информация за сесията за прости примери с Option Compatible или споделената библиотека на Basic Access2Base за други примери с класове, при които се използва режимът Option Compatible на компилатора.

Промяна на областта на видимост на променливи в Използване на процедури и функции с функцията CompatibilityMode().

Моля, подкрепете ни!