Оператор ThisComponent

Адресира активния компонент с цел четене и промяна на свойствата му. ThisComponent се използва в кода на Basic в документ и представя документа, на който принадлежи кодът. Типът на обекта, връщан от ThisComponent, зависи от типа на документа.

Синтаксис:


ThisComponent

Пример:


Sub Main
' Обновява таблицата на съдържанието в текстов документ
Dim allindexes, index As Object
    allindexes = ThisComponent.getDocumentIndexes()
    index = allindexes.getByName("Table of Contents1")
    ' Използваме подразбираното име за таблицата и 1
    index.update()
End Sub

Моля, подкрепете ни!