Функция UBound

Връща горната граница на масив.

Синтаксис:


UBound (ArrayName [, Dimension])

Връщана стойност:

Integer

Параметри:

ArrayName: името на масива, за който трябва да се намери горната (Ubound) или долната (LBound) граница на индексите.

[Dimension]: цяло число, което указва за кое измерение да се намери горната (Ubound) или долната (LBound) граница. Ако не е зададена стойност, се подразбира първото измерение.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

9 Индекс извън дефинирания обхват

Пример:


Sub ExampleUboundLbound
Dim sVar(10 To 20) As String
  Print LBound(sVar())
  Print UBound(sVar())
End Sub
 
Sub ExampleUboundLbound2
Dim sVar(10 To 20,5 To 70) As String
  Print LBound(sVar()) ' Връща 10
  Print UBound(sVar()) ' Връща 20
  Print LBound(sVar(), 2) ' Връща 5
  Print UBound(sVar(), 2) ' Връща 70
End Sub

Моля, подкрепете ни!