Thanh đối tượng văn bản

Cung cấp các lệnh định dạng cho văn bản được chứa trong đối tượng vẽ. Thanh đối tượng văn bản xuất hiện khi bạn nhấn đôi bên trong đối tượng vẽ.

Tên phông

Cho bạn có khả năng chọn một tên phông trong danh sách, hoặc nhập trực tiếp tên phông.

Bạn có thể nhập cùng lúc vài phông khác nhau, định giới bằng dấu chấm phẩy. Phông nào không sẵn sàng thì LibreOffice dùng mỗi phông đã đặt theo thứ tự.

Biểu tượng

Tên phông

Kích cỡ phông

Cho phép bạn chọn trong những kích cỡ khác nhau trong danh sách, hoặc tự gõ kích cỡ.

Đậm

Chuyển đổi đoạn văn đã chọn sang chữ in đậm. Nếu con trỏ nằm bên trong từ, toàn từ trở thành đậm. Nếu vùng chọn hay từ đã chữ đậm, hành động đây gỡ bỏ định dạng in đậm.

Biểu tượng

In đậm

Nghiêng

Chuyển đổi đoạn văn đã chọn sang chữ in nghiêng. Nếu con trỏ nằm bên trong từ, toàn từ trở thành nghiêng. Nếu vùng chọn hay từ đã chữ nghiêng, hành động đây gỡ bỏ định dạng in nghiêng.

Biểu tượng

In nghiêng

Gạch dưới

Gạch dưới, hay gỡ bỏ gạch dưới chuỗi đã chọn.

Biểu tượng

Gạch dưới

Chỉ số Trên

Reduces the font size of the selected text and raises the text above the baseline.

Biểu tượng

Chỉ số Trên

Chỉ số dưới

Reduces the font size of the selected text and lowers the text below the baseline.

Biểu tượng

Chỉ số Dưới

Trái

Chỉnh canh các đoạn văn đã chọn theo lề bên trái của trang.

Biểu tượng

Canh lề trái

Giữa

Đặt các đoạn văn đã chọn vào giữa trên trang.

Biểu tượng

Phải

Chỉnh canh các đoạn văn đã chọn theo lề bên phải của trang.

Biểu tượng

Canh lề phải

Canh đều

Chỉnh canh các đoạn văn đã chọn theo lề bên trái và bên phải của trang. Bạn cũng có thể ghi rõ các tùy chọn chỉnh canh cho dòng cuối cùng của đoạn văn, bằng cách chọn lệnh Định dạng > Đoạn văn > Canh lề.

Biểu tượng

Canh đều

Hỗ trợ Ngôn ngữ Châu Á

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Văn bản chạy từ bên trái sang phải

Specifies the horizontal direction of the text.

Biểu tượng

Hướng văn bản từ bên trái qua phải

Văn bản chạy từ bên trên xuống dưới

Specifies the vertical direction of the text.

Biểu tượng

Hướng văn bản từ trên xuống dưới

Chọn tất cả

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

Biểu tượng

Chọn tất cả

Ký tự

Thay đổi phông và định dạng phông cho các ký tự đã chọn.

Icon

Ký tự

Đoạn văn

Ở đây bạn có thể xác định những vị trí thụt lề, khoảng cách chung quanh, vị trí sắp hàng và khoảng cách dòng cho đoạn văn được chọn hiện thời.

Icon

Đoạn văn