Print Preview

The Print Preview Bar appears when you view the current document in the print preview mode.

Trang lùi

Moves back to the previous page in the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Biểu tượng

Trang trước

Trang kế

Moves forward to the next page in the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Biểu tượng

Trang sau

Moves to the first page of the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Biểu tượng

Moves to the last page of the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Icon

Two Pages Preview

Displays two pages in the Print Preview window. Uneven numbers will always appear on the right side, even numbers on the left.

Biểu tượng

Two Pages Preview

Xác định số trang được hiển thị cùng lúc trên màn hình. Nhấn vào mũi tên bên cạnh biểu tượng, để mở lưới trong đó có thể chọn số trang cần hiển thị theo hàng và cột trong bản xem thử.

Biểu tượng

Multiple Pages Preview

Xem thử cuốn sách

Chọn để hiển thị trang đầu bên phải trong ô xem thử trang. Không chọn thì trang đầu được hiển thị bên trái ô xem thử.

biểu tượng xem thử cuốn sách

Xem thử cuốn sách

Phóng to

Phóng to tài liệu để xem gần hơn.

Thu nhỏ

Thu nhỏ tài liệu để xem vùng tài liệu lớn hơn.

Thu phóng xem thử

Determines the zoom level of the print preview.

Toàn màn hình

Hiển thị hay ẩn các trình đơn và thanh công cụ trong mô-đun Writer hay Calc. Để ra khỏi chế độ toàn màn hình, nhấn vào nút Bật/tắt toàn màn hình.

Biểu tượng

Hiện/ẩn toàn màn hình (khi xem thử trang)