Thanh định dạng

Thanh Định Dạng chứa vài chức năng định dạng văn bản khác nhau.

Styles

Specifies whether to show or hide the Styles window, which is where you can assign and organize Styles.

Biểu tượng

Styles

Set Paragraph Style

Assigns a style to the current paragraph, selected paragraphs, or to a selected object.

Set Paragraph Style

Set Paragraph Style

Tên phông

Cho bạn có khả năng chọn một tên phông trong danh sách, hoặc nhập trực tiếp tên phông.

Bạn có thể nhập cùng lúc vài phông khác nhau, định giới bằng dấu chấm phẩy. Phông nào không sẵn sàng thì LibreOffice dùng mỗi phông đã đặt theo thứ tự.

Biểu tượng

Tên phông

Kích cỡ phông

Cho phép bạn chọn trong những kích cỡ khác nhau trong danh sách, hoặc tự gõ kích cỡ.

Đậm

Chuyển đổi đoạn văn đã chọn sang chữ in đậm. Nếu con trỏ nằm bên trong từ, toàn từ trở thành đậm. Nếu vùng chọn hay từ đã chữ đậm, hành động đây gỡ bỏ định dạng in đậm.

Biểu tượng

In đậm

Nghiêng

Chuyển đổi đoạn văn đã chọn sang chữ in nghiêng. Nếu con trỏ nằm bên trong từ, toàn từ trở thành nghiêng. Nếu vùng chọn hay từ đã chữ nghiêng, hành động đây gỡ bỏ định dạng in nghiêng.

Biểu tượng

In nghiêng

Gạch dưới

Gạch dưới, hay gỡ bỏ gạch dưới chuỗi đã chọn.

Biểu tượng

Gạch dưới

Trái

Chỉnh canh các đoạn văn đã chọn theo lề bên trái của trang.

Biểu tượng

Canh lề trái

Giữa

Đặt các đoạn văn đã chọn vào giữa trên trang.

Biểu tượng

Phải

Chỉnh canh các đoạn văn đã chọn theo lề bên phải của trang.

Biểu tượng

Canh lề phải

Canh đều

Chỉnh canh các đoạn văn đã chọn theo lề bên trái và bên phải của trang. Bạn cũng có thể ghi rõ các tùy chọn chỉnh canh cho dòng cuối cùng của đoạn văn, bằng cách chọn lệnh Định dạng > Đoạn văn > Canh lề.

Biểu tượng

Canh đều

Bật/tắt đánh số

Thêm hay xoá đi đánh số ở đoạn đã chọn. Để xác lập định dạng đánh số, chọn Định dạng > Điểm chấm và Đánh số. Để hiển thị thanh Điểm chấm và Đánh số, chọn Xem > Thanh công cụ > Điểm chấm và Đánh số.

Biểu tượng

Bật/Tắt Đánh số

Bật/tắt chấm điểm

Gán các chấm điểm cho những đoạn văn đã chọn, hoặc gỡ bỏ các chấm điểm khỏi những đoạn văn đã có chấm điểm.

Biểu tượng

Bật/tắt chấm điểm

Giảm thụt lề

Nhấn vào biểu tượng Giảm thụt lề để giảm khoảng thụt vào của đoạn văn hiện thời hay nội dung ô, và đặt nó thành vị trí cột Tab trước.

Biểu tượng

Giảm thụt lề

Tăng thụt lề

Nhấn vào biểu tượng Giảm thụt lề để giảm khoảng thụt vào của đoạn văn hiện thời hay nội dung ô, và đặt nó thành vị trí cột Tab trước.

Biểu tượng

Tăng thụt lề

Màu phông

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

Biểu tượng

Màu phông

Tô sáng

Áp dụng màu tô sáng hiện thời vào nền của vùng chọn văn bản. Chưa chọn văn bản thì nhấn vào biểu tượng Tô sáng, chọn vùng văn bản bạn muốn tô sáng, sau đó nhấn lần nữa vào biểu tượng Tô sáng. Để thay đổi màu tô sáng, nhấn vào mũi tên bên cạnh biểu tượng Tô sáng, sau đó chọn màu đã muốn.

Biểu tượng

Highlight Color

Màu nền

Nhấn vào để mở thanh công cụ trên đó bạn có thể nhấn vào màu nền cho đoạn văn. Màu này được áp dụng cho nền của đoạn văn hiện thời, hoặc vào các đoạn văn đã chọn.

Biểu tượng

Màu nền

Biểu tượng thêm

Tăng cỡ phông

Tăng kích thước phông của văn bản đang chọn.

Giảm cỡ phông

Giảm kích thước phông của văn bản đang chọn.

Bật khả năng hỗ trợ CTL thì hiển thị hai biểu tượng thêm.

Trái-qua-Phải

biểu tượng trái qua phải

Văn bản được nhập vào từ bên trái qua bên phải.

Phải-qua-Trái

biểu tượng phải qua trái

Văn bản được nhập vào từ bên phải qua bên trái.