Đánh Số

Thêm đánh số vào danh sách

  1. Tô sáng những đoạn văn vào đó bạn muốn thêm kiểu dáng đánh số.

  2. Trên thanh Định dạng, nhấn vào biểu tượng Bật/tắt đánh sốBiểu tượng.

  3. Để thay đổi định dạng và phân cấp của danh sách đánh số, nhấn vào danh sách, rồi mở thanh công cụ Chấm điểm và Đánh số.

Biểu tượng Ghi chú

Để gỡ bỏ kiểu dáng đánh số, tô sáng những đoạn văn đã đánh số, sau đó nhấn vào biểu tượng Bât/tắt đánh số trên thanh Định dạng.


Định dạng danh sách đánh số

Để thay đổi định dạng của danh sách đánh số, nhấn vào danh sách, sau đó chọn lệnh Định dạng > Chấm điểm và Đánh số.