Thêm chấm điểm

Thêm dấu điểm chấm

  1. Chọn những đoạn văn vào chúng bạn muốn thêm chấm điểm.

  2. Trên thanh Định dạng, nhấn vào biểu tượng Bật/tắt chấm điểm Biểu tượng.

Biểu tượng Ghi chú

Để gỡ bỏ chấm điểm, tô sáng những đoạn văn có chấm điểm, sau đó nhấn vào biểu tượng Bật/tắt chấm điểm trên thanh Định dạng.


Định dạng dấu điểm chấm

Để thay đổi định dạng của danh sách chấm điểm, chọn lệnh Định dạng > Chấm điểm và Đánh số.

Ví dụ, để thay đổi dấu điểm chấm, nhấn vào tab Tùy chọn, nhấn nút duyệt (...) bên cạnh Kí tự, rồi chọn một kí tự đặc biệt. Bạn cũng có thể nhấn vào tab Đồ họa, rồi nhắp vào một kiểu dấu hiệu trong vùng Chọn .