Dùng Con Trỏ Trực Tiếp

Con trỏ trực tiếp thì cho phép bạn gõ văn bản vào bất cứ nơi nào trên trang.

To set the behavior of the direct cursor, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids.

  1. Trên thanh Công cụ, nhấn vào biểu tượng Con trỏ Trực tiếp Biểu tượng.

  2. Nhấn vào chỗ còn rảnh trong tài liệu văn bản. Con trỏ sẽ thay đổi để phản ánh tình trạng chỉnh canh sẽ được áp dụng cho văn bản bạn gõ vào.

    Biểu tượng Canh lề trái

    Biểu tượng Giữa

    Biểu tượng Canh lề phải

  3. Gõ văn bản. LibreOffice sẽ tự động chèn số dòng trắng cần thiết, và (nếu tùy chọn được bật) các dấu cách và cột Tab.

Mẫu và Kiểu dáng

Tạo Mẫu Tài Liệu

Thay đổi Mẫu Mặc định