Tạo Mẫu Tài Liệu

Bạn có thể tạo một mẫu để sử dụng làm cơ bản khi tạo tài liệu văn bản mới.

  1. Tạo một tài liệu, và thêm nội dung và các kiểu dáng định dạng bạn muốn.

  2. Choose File - Templates - Save As Template.

  3. Trong hộp Mẫu mới , đánh tên cho mẫu mới.

  4. Chọn một phân loại mẫu trong danh sách Phân loại .

  5. Nhấn vào nút OK.

To create a document based on the template, choose File - New - Templates, select the template, and then click Open.