In Cuốn Sách Mỏng

Bạn có khả năng in ra tài liệu Writer theo định dạng cuốn sách mỏng hay cuốn sách nhỏ. Tức là Writer in ra hai trang trên mỗi mặt giấy: gấp lại giấy thì đọc tài liệu như một cuốn sách.

Khi bạn tạo một tài liệu nên in ra theo định dạng cuốn sách mỏng, hãy đặt hướng nằm dọc cho mọi trang. Writer sẽ áp dụng bố trí sách mỏng khi bạn in ra tài liệu.

Để in ra sách mỏng

  1. Chọn lệnh Tập tin > In.

  2. Trong hộp thoại In, nhấn vào Thuộc tính.

  3. Trong hộp thoại thuộc tính về máy tính, đặt hướng giấy thành « Nằm ngang ».

Biểu tượng Gợi ý

Nếu máy tính có khả năng in ra hai chiều, và vì cuốn sách mỏng luôn luôn in ra theo chế độ nằm ngang, bạn nên hiệu lực tùy chọn "duplex - short edge" (hai chiều - cạnh ngẵn) trong hộp thoại thiết lập máy tính.


  1. Return to Print dialog, and click the Page Layout tab page.

  2. Select Brochure.

  3. Đối với máy tính tự động in trên cả hai mặt giấy, ghi rõ có nên in ra trang bên trái và trang bên phải.

  1. Nhấn vào nút OK.

Nếu bạn in tài liệu nằm dọc trên tờ giấy nằm ngang, hai bên đối diện của sách mỏng sẽ được in cạnh nhau. Máy in có khả năng in mặt đôi thì bạn có thể tạo toàn sách mỏng từ tài liệu, không cần đối chiếu các trang về sau. Tuy nhiên, nếu máy in chỉ có khả năng in mặt đơn, bạn vẫn còn có thể làm hiệu quả này bằng cách trước tiên in các trang trước bằng tùy chọn Trang bên phải được đánh dấu, sau đó chèn lại vào máy in toàn đống giấy và in các trang sau bằng tùy chọn Trang bên trái được đánh dấu.

Biểu tượng Ghi chú

LibreOffice in các trang sai thứ tự thì mở lại hộp thoại Tùy chọn Máy in, chọn mục Ngược lại, sau đó in tài liệu lần nữa.