Chèn và Xoá Chỗ Ngắt Trang

Để tự ngắt trang:

  1. Nhấn vào tài liệu ở vị trí bạn muốn trang mới bắt đầu.

  2. Bấm tổ hợp phím Ctrl+Enter.

Để xoá chỗ ngắt trang tự làm:

  1. Nhấn vào đằng trước ký tự đầu tiên trên trang nằm sau chỗ ngắt trang tự làm.

  2. Bấm phím Xoá lùi.

Để xoá chỗ ngắt trang tự làm mà xảy ra đằng trước bảng:

  1. Nhấn-phải vào bảng, sau đó chọn mục Bảng.

  2. Nhấn vào thẻ Luồng văn bản.

  3. Bỏ chọn mục Ngắt.

Số Thứ Tự Trang

Hộp thoại Chèn chỗ ngắt