Sửa đổi Số thứ tự trong Danh sách Đánh số

Bạn có khả năng gỡ bỏ số thứ tự khỏi đoạn văn trong danh sách đánh số, hoặc thay đổi số đầu tiên của danh sách đánh số.

Biểu tượng Gợi ý

If you want numbered headings, use the Tools - Chapter Numbering menu command to assign a numbering to a paragraph style. Do not use the Numbering icon on the Formatting toolbar.


Để gỡ bỏ số thứ tự khỏi một đoạn văn nào đó trong danh sách đánh số :

  1. Nhấn chuột đằng trước ký tự đầu tiên của đoạn văn khỏi đó bạn muốn gỡ bỏ số thứ tự.

  2. Làm một trong các hành động này:

Để thay đổi số đầu tiên của danh sách đánh số :

  1. Nhấn vào bất cứ nơi nào trong danh sách đánh số.

  2. Chọn lệnh Định dạng > Chấm điểm và Đánh số, sau đó nhấn vào thẻ Tùy chọn.

  3. Enter the number you want the list to start with in the Start at box.

  4. Nhấn vào nút OK.

Đánh số và Kiểu dáng Đánh số

Thêm chấm điểm

Đánh Số

Turning off Bullets and Numbering for Individual Paragraphs

Sử dụng Phụ đề

Xác định Phạm vi Số

Wiki page about numbering paragraphs by styles